UAB "Buhalteriniai darbai"
Dirbkime tuos darbus, kuriuos dirbdami jaučiame pusiausvyrą, kuri apima tiek profesinę, tiek asmeninę sėkmę.

Individualūs buhalterinės apskaitos kursai pradedantiems buhalteriams.

Išmoksite tvarkyti buhalterinę apskaitą įmonėje: nuo pagrindų iki metinės finansinės atskaitomybės. Nuo dvejybinio įrašo esmės, pirminių dokumentų, ūkinių operacijų registravimo, mokesčių apskaičiavimo bei deklaravimo iki finansinių atskaitų sudarymo. Modeliuosite realią įmonės veiklą, atlikdami buhalterinius įrašus ir sudarydami jos finansines ataskaitas. 

Prieš prasidedant kursams aptariama detali mokymo programa. Mokymų medžiaga pateikiama kursų eigoje. Dėl mokymų galimo pravedimo laiko tariamasi atskirai ir sudaromas mokymų laiko grafikas. 

Mokymo programa numatyta 60 ak.valandų. Vienos akademinės valandos kaina 10€.

Mokomoji medžiaga apima sekančius buhalterinės apskaitos teorinius klausimus:

 • Apskaitos informacija įmonės informacijėje sistemoje.
 • Apskaitos procesas.
 • Pardavimų ir pirkimų apskaita. 
 • Atsargų apskaita.
 • Ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimas.
 • Pinigų apskaita.
 • Darbo užmokesčio apskaita.
 • Kapitalo ir finansinių operacijų apskaita.
 • Įmonės skolų bei įsipareigojimų apskaita.
 • Pajamų ir sąnaudų apskaita.
 • Įmonės veiklos rezultatų nustatymas ir apskaitos ciklo užbaigimas.
 • Finansinių atskaitų parengimas.
 • Mokesčių sistema apskaitoje.
 • Mokesčių apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas.

   Jei pageidautumėte individualiai mokytis parašykite arba paskambinkite mums nurodytu el.paštu ar telefonu... KONTAKTAI